ผู้เขียน หัวข้อ: กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน  (อ่าน 10237 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Admin

 • Administrator
 • จป. ขั้นเทพ
 • *****
 • กระทู้: 3459
 • คะแนนนิยม 968
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  • อีเมล์
การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน  เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างเสริมทัศนคติ จิตสำนึก ความรู้และความเข้าใจของพนักงานทุกระดับคือ  ตั้งแต่ฝ่ายจัดการ ผู้ควบคุม จนถึงพนักงาน นั่นคือ  เมื่อผู้บริหารทุกระดับมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยและถือ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการบริหารงานด้านอื่น ๆ แล้ว  ก็ย่อมจะหวังได้ว่า พนักงานระดับปฏิบัติจะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งในด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และสุขภาพอนามัย และในอันดับถัดไปจะต้องพยายามส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีจิตสำนึกและ ทัศนคติ  ตลอดจนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย  และร่วมมือในการดูแลให้สถานที่ทำงานนั้น  ปลอดภัยตลอดเวลาทั้งนี้เพราะการป้องกันอันตรายจากงานขึ้นอยู่กับความ “ปรารถนา” ของบุคคล ผู้ที่นับว่ามีบทบาทในการประสานงานส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน  คือ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยนิยมใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างจุดสนใจ เรื่องความปลอดภัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จัดสัปดาห์การรณรงค์การใช้ที่อุดหู/ที่ครอบหูป้องกันเสียงดัง จัดสัปดาห์แห่งความสะอาด เป็นต้น  ในบางกรณีก็อาจใช้ในลักษณะเป็นเรื่องรวม ๆ ด้านความปลอดภัย เช่น การจัดสัปดาห์ความปลอดภัย เป็นต้น เมื่อจะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเรื่องอะไรก็ตามควรที่จะมีการวาง แผนเป็นอย่างดีก่อน  โดยจะต้องมีการสำรวจข้อมูลว่าเรื่องใดควรที่จะจัดให้มีการรณรงค์ขึ้นมา  ซึ่งแน่นอนว่าควรเป็นเรื่องที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมองว่าเป็นเรื่องที่ สำคัญ  ทั้งนี้เพื่อจะได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัย อันจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสำคัญในเรื่องนั้น ๆ ในที่สุด  จากนั้นก็พิจารณาดูว่ามีปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ รองรับการส่งเสริมความปลอดภัยที่จะจัดขึ้นแล้วหรือยัง  และจะมีใครเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยบ้าง  แต่ละฝ่ายแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องอะไรบ้าง ถ้าได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวก็เชื่อว่ากิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยย่อม ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งไว้นอกจากนี้แล้วคงจะต้องยอมรับกันว่าโดยสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันผู้ ปฏิบัติงานยังคงให้คนสนใจต่อการทำงานที่ปลอดภัยน้อยกว่าที่ควรเป็น  ความเชื่อหรือเจตคติของผู้ปฏิบัติงานยังคงคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็น เรื่องของคราวเคราะห์ร้ายหรือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามเคราะห์กรรมของ แต่ละคน  ดังนั้นลำพังการป้องกันควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและภัย โดยไม่มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเป็นกิจกรรมเสริม ก็อาจจะทำให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นไม่รวดเร็วเท่าที่ควรจะเป็น หรืออาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็เป็นได้  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยใน สถานประกอบการจะสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติ คือ การมีความสนใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา เมื่อใดที่บุคคลทั้งสองระดับข้างต้นหมดความสนใจในเรื่องความปลอดภัย  เมื่อนั้นโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและภัยย่อมจะมีมากทีเดียว กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความ สนใจต่องานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองระดับข้างต้น
สมัครสมาชิก เพื่อดูภาพและโหลดไฟล์ต่างๆ ได้ครบถ้วน คลิ๊กที่นี่ มาร่วมกันแบ่งปันความรู้ และพูดคุยกันนะครับ

ออฟไลน์ Admin

 • Administrator
 • จป. ขั้นเทพ
 • *****
 • กระทู้: 3459
 • คะแนนนิยม 968
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  • อีเมล์
หลักการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย


การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย  จะเป็นการสร้างจิตสำนึกและยังสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ทัศนคติของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยได้  การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  สามารถใช้รูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ แต่วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเหมือนกัน กล่าวคือ  จะสร้างเสริมทัศนคติจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย  ซึ่งการที่จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ตาม วัตถุประสงค์นั้นขึ้นอยู่กับการประยุกต์กิจกรรมไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรได้ อย่างไร  และหลักการส่งเสริมความปลอดภัยที่ดีนั้นจะต้องส่งสารที่ถูกต้อง(Right Message) ไปให้ถูกคน (Right Audience) และถูกจังหวะเวลา (Right Time) โดยมีหลักการดำเนินการดังนี้

1  วิเคราะห์สถานการณ์

-  ปัญหาด้านความปลอดภัยที่องค์กรประสบอยู่

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เป็นที่นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่อง/หัวข้อที่จะทำการจัดกิจกรรมจะต้องเหมาะสมและตรงกับสภาพของปัญหาที่ องค์กรประสบอยู่ เช่น การรณรงค์ให้ใช้แว่นตานิรภัย การจัดสัปดาห์แห่งความสะอาด ฯลฯ โดยจะต้องมีการสำรวจเพื่อหาข้อมูล  และนำมาวิเคราะห์เพื่อสามารถชี้วัดว่าขณะนี้ถึงเวลาที่จะต้องจัดให้มีการ รณรงค์ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีมากขึ้น  สภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง เช่น มีการวางสิ่งของระเกะระกะ ผู้ปฏิบัติงานวางของในคลังพัสดุไม่เรียบร้อยหรือพบว่าผู้ปฏิบัติงานไม่สวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การ์ดของเครื่องจักรถูกถอดออกขณะปฏิบัติงาน  สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นตัวชี้ว่าควรจะมีการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยขึ้น

-  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยนั้นจะต้องดำเนินการในโอกาสที่เหมาะสม เช่น  ไม่เป็นช่วงที่กำลังเร่งการผลิตสินค้า ต้องรีบส่งมอบงาน

2  กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย


การกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยนั้นจะต้อง เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่องค์กรประสบอยู่  ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้สามารถแก้ไขหรือลดปัญหาเหล่านั้นได้  และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้ชัดเจน

3  แผนการดำเนินการและวิธีการดำเนินการ

ควรมีการกำหนดแผนการดำเนินการและวิธีการดำเนินการดังนี้

- การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  โดยจัดการดำเนินการเป็นขั้นตอนเรียงตามลำดับก่อนหลังและกำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรมไว้ด้วย

-  การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อ เช่น  หลักการดำเนินกิจกรรม  กำหนดวิธีการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยที่ดำเนินการ กำหนดวิธีการวัดผล

-  กำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่จัดการประกวดหรือแข่งขันนั้น จะต้องกำหนดเงื่อนไขการให้คะแนน เงื่อนไขรางวัล เงื่อนไขการให้สิ่งตอบแทน เป็นต้น

4  สื่อที่จะใช้


สื่อที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เช่น

-  บุคคล เป็นสื่อที่ดีมาก เพราะบุคคลสามารถโต้ตอบ สนทนากับผู้รับสาร(ในที่นี้คือผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มเป้าหมาย) โดยผู้ที่ทำหน้าที่ที่ส่งสารควรจะเป็นบุคคลที่มีทักษะในการพูดสามารถสร้าง บรรยากาศให้ผู้ฟังให้ความสนใจ  และสามารถเข้าใจในสารที่ต้องการส่ง

- เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้ชมได้เห็นภาพ และเกิดความเข้าใจได้มากกว่าการได้ยินเพียงแต่อย่างเดียว  โดยจะต้องมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ผู้ปฏิบัติงาน/พนักงานที่เข้าชมมีสมาชิก ในการชม  เพื่อให้เกิดการรับรู้ตามวัตถุประสงค์ของสื่อ

-  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Newsletter แผ่นพับ วารสาร โปสเตอร์ จดหมายข่าว ฯลฯ การเลือกสื่อสิ่งพิมพ์นั้น  จะต้องพิจารณาถึงสภาพของปัญหาของสถานประกอบการด้วยว่าเหมาะที่จะใช้สื่อสิ่ง พิมพ์ชนิดใด  เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง  และยังจะต้องคำนึงด้วยว่าระดับการศึกษา ความสามารถในการอ่าน การตีความของผู้ปฏิบัติงานนั้นดีเพียงใด  สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นมานั้นควรทำรูปเล่ม มีสีสรรสวยงามจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะอ่าน และควรมีรูปภาพประกอบ เพื่อให้เห็นภาพหรือแนวคิด ถ้าสื่อสิ่งพิมพ์มีแต่ข้อความ ไม่มีรูปภาพประกอบ  จะไม่จูงใจให้ผู้อ่านอ่านสื่อนั้นได้

-  สื่อเสียงตามสาย ถ้าสถานประกอบการใดมีระบบเสียงตามสายแล้ว  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยได้ เช่น การให้ความรู้สั้น ๆ ในช่วงพักกลางวันก่อนเลิกงาน เพื่อเตือนสติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

5  การกำหนดงบประมาณ/การประมาณค่าใช้จ่าย


ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย  ไม่ว่าจะใช้สื่อใด ๆ ในการประชาสัมพันธ์ก็ตามจะต้องดำเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม  กำหนดงบประมาณที่จะต้องใช้เสนอไปยังผู้บริหาร  เพื่อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมเพียงใด  สามารถที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่ดี  หรือสามารถแก้ไขพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้หรือไม่  ในงบประมาณที่ขอดำเนินการนี้

6  การนำเข้าใช้งานและการประเมินผล

ในขั้นตอนสุดท้ายของหลักการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย คือ กลยุทธ์ในการนำเข้าใช้งาน  รวมทั้งเทคนิควิธีการสำหรับการประเมินผลสำเร็จของกิจกรรมนั้น ๆ การประเมินผลว่ากิจกรรมประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ  การวางแผนการดำเนินการนั้นดีเพียงใด  สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
สมัครสมาชิก เพื่อดูภาพและโหลดไฟล์ต่างๆ ได้ครบถ้วน คลิ๊กที่นี่ มาร่วมกันแบ่งปันความรู้ และพูดคุยกันนะครับ


ออฟไลน์ PHAT

 • จป. V.I.P.
 • **
 • กระทู้: 85
 • คะแนนนิยม 28
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
 :cute-panda-emoticon-019:ขอบคุณคะ

ออฟไลน์ ssr

 • จป. ประสบการณ์สูง
 • ***
 • กระทู้: 387
 • คะแนนนิยม 165
 • เพศ: ชาย
 • ความปลอดเริ่มต้นด้วยการคิด แล้วลงมือทำ
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณครับ... :ha08:
ความปลอดเริ่มต้นด้วยการคิด แล้วลงมือทำ

ออฟไลน์ chairach

 • จป. ประสบการณ์สูง
 • ***
 • กระทู้: 103
 • คะแนนนิยม 33
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
 :cute-white-kitten5: ขอบคุณที่แบ่งปันครับ